HISTORIA OBECNOŚCI WSPÓLNOTY CICHYCH PRACOWNIKÓW KRZYŻA
W POLSCE

1982 r. – wizyta ks. prałata L. Novarese w Polsce i siostry Elwiry Miriam Psorulla na zaproszenie ks. bpa Kazimierza Majdańskiego; pierwsze plany zainicjowania wspólnoty w Polsce;
1983 r. – ks. Janusz i s. Małgorzata Malscy dostępują aktu konsekracji w obecności założyciela dzieła ks. Luigi Novarese;
1985 r. – 7 lipca święcenia kapłańskie ks. Janusza Malskiego – pierwszego polskiego kapłana Cichych Pracowników Krzyża;
1985 r. – pierwsza pielgrzymka do Lourdes chorych kapłanów z Polski; w dotychczasowych pielgrzymkach wzięło udział ponad 270 kapłanów wszystkich diecezji z Polski;
1986 r. – pierwsze rekolekcje dla chorych z Polski w Domu Niepokalanego Serc Maryi w Re, we Włoszech;
1986 r. – 16 października pierwsze spotkanie przełożonego stowarzyszenia z biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Pawłem Sochą i proboszczem z Głogowa – ks. Ryszardem Dobrołowiczem. Spotkanie to odbyło się w Rzymie przy okazji konsekracji biskupiej ks. bpa Józefa Michalika. Wtedy pierwszy raz padła propozycja, by stowarzyszenie podjęło swoją działalność w Głogowie;
1987 r. – styczeń, Rzym, bp Józef Michalik potwierdza gotowość przyjęcia wspólnoty w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej;
1987 r. – maj, uroczystość 40 – lecia Centrum Ochotników Cierpienia; chorzy z Polski (200 osób) prezentują makietę domu wspólnoty – projekt głogowskiego ośrodka, wyrażając przy tym pragnienie osiedlenia się tej wspólnoty również i w naszej ojczyźnie; Jan Paweł II, popierając inicjatywę, przychylił się do tych pragnień;
1989 r. – 27 października bp Józef Michalik poświęca teren pod budowę Domu „Uzdrowienie Chorych”;
1992 r. – 2 czerwca po 6 latach realizacji projektu, nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Aktu wmurowania dokonał bp Adam Dyczkowski w obecności wielu gości – wśród nich s. Elwira Miriam, współzałożycielki Cichych Pracowników Krzyża, która otrzymuje tytuł honorowego obywatela miasta Głogowa;
1996 r. – 13 czerwca kolejny etap utrwalania obecności wspólnoty – nadanie imienia ks. prał. Luigi Novarese nowej ulicy, przy której usytuowany jest Dom „Uzdrowienie Chorych”. Uroczystości przewodniczył również bp Adam Dyczkowski. Obecna była s. Elwira Miriam Psorulla;
1997 r. – 13 stycznia wspólnota Cichych Pracowników Krzyża osiedla się na stałe w Głogowie; Tymczasowo zamieszkuje na plebanii parafii kolegiackiej. Przedstawicielami wspólnoty są: ks. Janusz Malski, siostry: s. Małgorzata Malska i Włoszka s. Maria Teresa Neato.
1997 r. – 8 grudnia stowarzyszenie otrzymało osobowość prawną w Polsce;
2003 r. – 16 czerwca uroczyste poświęcenie i otwarcie Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II;