Bracia Efektywni Cichych Pracowników Krzyża, założeni w 1968 roku, należą do charyzmatu bł. Luigiego Novarese. Są to wierni świeccy, przynależący do Centrum Ochotników Cierpienia, którzy swoje zaangażowania apostolskie realizują w bezpośrednim odniesieniu do Cichych Pracowników Krzyża: żyjąc duchowością maryjną i poświęcając się Maryi, współpracując z nimi i świadcząc wolontariat we Wspólnotach.

Nie przyjmując na siebie zobowiązań rad ewangelicznych, taką drogę mogą wybrać również osoby pozostające w związku małżeńskim, które zobowiązują się, poprzez własny wybór życia, do bycia zaczynem w życiu kościelnym i społecznym.