Kiedy Cierpienie Staje się Łaską
Rozważania w oparciu o Pierwszy List św. Piotra

“Niełatwo jest napisać zachęcającą prezentację książki o tak antypatycznym i budzącym sprzeciw tytule jak “Kiedy cierpienie staje się łaską. Rozważania w oparciu o Pierwszy List św. Piotra”. Jej adresatami są uczestnicy rekolekcji, które w 2006 roku organizują Cisi Pracownicy Krzyża i Międzynarodowa Konfederacja Centrum Ochotników Cierpienia. Rekolekcje te odbywają się nie tylko we Włoszech, ale także w Polsce, Portugalii, Stanach Zjednoczonych i wszędzie tam, gdzie mieszkają sympatycy duchowości, którą zaprezentował i doświadczał ks. Prałat Luigi Novarese.”

Redaktor wydania: ks. Janusz Malski
Autor opracowania i treści rozważań wydania polskiego: Mieczysław Guzewicz
Tłumaczenie nabożeństw z języka włoskiego: Agnieszka Rybińska