Niedziela 29. maja była dniem świętowania Srebrnego Jubileuszu kapłaństwa Proboszcza Parafii Kolegiackiej Ks. Rafała Zendrana. Mszy jubileuszowej koncelebrowanej przez zaproszonych kapłanów w głogowskiej Kolegiacie przewodniczył Biskup Diecezjalny Zielonogórsko-Gorzowski Ks. Tadeusz Lityński. Wygłosił on także okolicznościową homilię, w której dał świadectwo o zatroskaniu duszpasterskim Ks. Rafała, o którym mógł się przekonać także w latach wspólnej pracy w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski W Głogowie. Fakt nieprzerwanej pracy Jubilata w od momentu święceń w tym mieście był zauważany zarówno w homilii jak i w życzeniach kierowanych do Niego przez liczne delegacje. Wśród koncelebransów znaleźli się m.in. Ks. Janusz Malski, Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzyża, który na tę okazję przyleciał specjalnie z Włoch oraz jedyny w 25 letniej posłudze Ks. Rafała jego Proboszcz Ks. Ryszard Dobrołowicz. Ksiądz Janusz podziękował w swoich życzeniach za wieloletnią bliską współpracę kolegiackiego Kanonika ze wspólnotą Cichych Pracowników w Głogowie niemalże od początku jej obecności w tym mieście. We mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, gminnych i powiatowych. Starosta Głogowski Pan Jarosław Dudkowiak w życzeniach kierowanych w imieniu Samorządowców podkreślił bliską i dobrą współpracę Proboszcza Parafii Kolegiackiej we wspólnym organizowaniu imprez religijno-patriotycznych o zasięgu powiatowym. Nawiązał do twórczej pracy Ks. Rafała w tworzonym i prowadzonym przez Niego Radiu Głogów i o przydomku: „Głogowski Ojciec Dyrektor” jaki przylgnął do niego w tamtym okresie. Wśród życzeń i podziękowań od różnych delegacji obecnych na Mszy św. było także powodzenie w dalszej odbudowie głogowskiej Kolegiaty. Po zakończonej Mszy św. na zaproszonych gości czekało przyjęcie w specjalnie postawionym do tego celu namiocie. Jego wartością dodaną był benefis Księdza Jubilata przygotowany przez przyjaciół tworzących głogowskie środowisko muzyczne. Wspomnienia przywołane w nim w żartobliwej konwencji przez Rodziców Jubilata a także kapłanów pozwoliły lepiej poznać barwną sylwetkę Księdza Rafała.

Dostojnemu Jubilatowi życzymy obfitości łask Bożych i przez wstawiennictwo Patronki głogowskiej Kolegiaty Matki Bożej Wniebowziętej w spełnianiu posługi duszpasterskiej i niełatwego dzieła odbudowy najstarszej głogowskiej świątyni. Szczęść Boże Księże Rafale!

Jako ciekawy dodatek zamieszczamy małe dzieło literackie napisane na cześć Jubilata przez Wiceprezes Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego, Panią Katarzynę Swędrowską.

 

Księdzu Rafałowi  – z okazji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa.

 

O, Wcielenie wszystkich zalet!

Ziemi naszej Wonny Kwiecie!

Czcigodny Księże Rafale!

Tyś jedyny taki w świecie!

 

——————- * ——————-

Świat ujrzałeś w mieście Żary –

tam się zaczął życia wątek.

Wzrost i waga – dwa wymiary-

taki zwyczajny początek.

 

Dom i szkoła, potem droga,

wybór w życiu najważniejszy

i z Panem Bogiem przygoda,

która trwa po dzień dzisiejszy.

 

—————–* ———————–

Z seminarium przyjaciele

wciąż o Tobie tak mówili:

„On chce działać, zrobić wiele,

nie zmarnować ani chwili.”

 

W teatrze się udzielałeś,

uwielbiałeś też wycieczki.

Rejon często odwiedzałeś

Umocniony Międzyrzecki.

 

Umysł ćwiczyłeś i ducha

przez seminaryjne lata,

aby Tego dobrze słuchać,

co posyłał Cię do świata.

————– * ——————-

Do Głogowa,gdy trafiłeś,

będąc księdzem wikariuszem

w jednej parafii służyłeś

wraz z biskupem Tadeuszem.

 

Pozostanie już w legendzie,

co wspomina ten i tamten,

jak się poruszałeś wszędzie

oryginalnym dość…trabantem.

 

Zwolennikiem myśli byłeś:

„Dobra sztuka nie odstrasza”,

więc Galerię otworzyłeś

mianem świętego Łukasza.

 

Dzisiaj czas Ci wypełniają

obowiązki kanonika,

lecz swe miejsce wśród nich mają

zawsze: sztuka i muzyka.

—————- * ——————

Bliska twórczość Ci Hasiora,

ale miłość równie stara –

Mistrza Bilińskiego zmora,

no i mara Mistrza Jarra.

 

Skrzeka – tuż pod Kolegiatą,

Stinga – w mieście Katowice,

a Pink Floydów „Ściany” za to

co dzień „słuchasz” pod prysznicem.

 

Nie zawahasz się zaś wcale,

czy Mediolan, czy Bruksela,

jeśli trzeba – nawet dalej –

dla Petera Gabriela.

————-  * ———————-

Kiedy „W cieniu Kolegiaty”

przyjdzie czas świętować zbiory,

asortyment przebogaty:

pełne misy i gąsiory.

 

Z pól i sadów i ogrodów –

wszystko, co się tylko wyśni:

kosze kwiatów, beczki miodów,

z gumijagód „sok” i z wiśni

 

Z Twoją łączą się osobą

Dobra Nowina i news.

I nie tylko Radio z Tobą,

ale wszystko jest na PLUS.

————— * ———————

Ty pielgrzymim szedłeś szlakiem

pośród dzieci – kwiatów, które

wraz z księdzem Andrzejem Szpakiem

zdążały na Jasną Górę.

 

Wśród spotkanych wielu ludzi

(pamięć już ich nie przelicza)

żywe też wspomnienia budzi

postać księdza Drozdowicza.

 

Może pośród wspomnień tomów

znajdziesz jeszcze dla nas pole

i zapiszesz grę POZTONÓW,

oraz Kolegiacką scholę

 

Niektórzy w niej zaczynali

już niemalże od berbeci –

śpiewają w niej i śpiewali

wciąż rodzice i ich dzieci.

—————- * ———————————–

Wielki Mistrzu Motolotni,

Ty, co gnasz na e-rowerze,

Budowniczy Dożywotni,

Kolegiacki Bohaterze!

 

O, Ty, który umiesz słuchać,

najżyczliwszy wśród życzliwych,

serca wielkiego i ducha,

Księże od spraw niemożliwych.

 

O, Proboszczu Tumskiej Fary –

kochają Cię ludzie prości…

Stróżu Twych parafian wiary

i obiekcie ich miłości.

 

Umiesz – nawet w dzień ponury –

uśmiechem nadzieję budzić,

bo świątynne wznosząc mury,

burzysz te, co dzielą ludzi.

——————–* ——————————-

Jedno trzeba wziąć za pewnik

– i to bez mrugnięcia powiek:

chociaż Jubileusz Srebrny –

Złoty Go obchodzi Człowiek.

                               GŁOGÓW  29 MAJA   AD  2016