11 lutego 2013 r. minęło 5 lat od wydania przez bp. Jana Tyrawę Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej Dekretu aprobującego istnienie Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Bydgoskiej. Z tej okazji odbyło się uroczyste Walne Zebranie, które swoją obecnością zaszczycili Goście z Głogowa, Ks. Radosław Horbatowski i s. Ewa Figura. Jan Polański, Przewodniczący Zarządu od 2008 r. i założyciel Naszego Apostolatu w roku 2003, podsumował 10 letni okres działalności Centrum Ochotników Cierpienia na terenie Diecezji Bydgoskiej. Podkreślił też wagę wieloletniego wsparcia i opieki duchowej Apostolatu przez Księdza Leszka Chudzińskiego – Diecezjalnego Duszpasterza Chorych i Służby Zdrowia.Walne Zebranie, w uznaniu za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, nadało Księdzu Piotrowi Buczkowskiemu, Diecezjalnemu Duszpasterzowi Niewidomych tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia. Następnie uczestniczyliśmy w uroczyście koncelebrowanej Mszy Świętej dziękczynnej, której przewodniczył Ksiądz Radosław Horbatowski, a piękną grą i śpiewem uświetnionej przez Zespół „Ad Dei Gloriam”. Nadszedł też czas świętowania i wspomnień. Po obiedzie zaserwowanym przez Caritas Diecezji Bydgoskiej zebrani mieli okazję obejrzeć przywieziony przez Gości piękny film o działalności wspólnot Luigiego Novarese pt. „Kościół otwarty na chorych i niepełnosprawnych”. Przy konsumpcji urodzinowego tortu wspomnieniom nie było końca.
Bydgoszcz, dnia 17 lutego 2013 r.
Grażyna Klimczak