W środę 19. października, w pobliżu kolejnej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w Domu Uzdrowienie Chorych, odbył się IV Konkurs Recytatorski Twórczości Jana Pawła II. Jego organizatorem jest Głogowskie Centrum Myśli Jana Pawła II. Choć liczba uczestników tegorocznej edycji nie była duża to Jury konkursu w składzie Izabela Rutkowska, Joanna Szałapska – Jaskóła i Marzena Wieczorek zwróciło uwagę na wysoki poziom kultury osobistej młodych recytatorów i osobiste zaangażowanie w prezentowane teksty. Dowolność wyboru konkursowych fragmentów z poezji i prozy Papieża Polaka i osobista dojrzałość jego uczestników zaowocowała dobrym poziomem artystycznym literackich zmagań. Nagrody dla laureatów konkursu ufundowały biura poselskie Poseł Ewy Drozd i Posła Jana Zubowskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Głogowie.

Lista laureatów konkursu:

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce
Grochowska Natalia
Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie

II miejsce
Miklas Angelika
Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie

wyróżnienie
Łazarecki Dominik
Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych w Głogowie

GIMNAZJA

I miejsce
Julia Glińska
Gimnazjum Dwujęzyczne

III miejsce
Maria Sękowska
Gimnazjum Dwujęzyczne
AM