Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Bydgoskiej wraz z Diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia i chorych zorganizowały w Bydgoszczy ” I Diecezjalny Dzień Chorego. 13 czerwca b.r. zgromadziliśmy się w sanktuarium Zawierzenia na bydgoskich piaskach aby się radować i cieszyć mimo bólu , cierpienia i choroby. Było nas ok.200 osób w tym osoby na wózkach inwalidzkich. W tym spotkaniu brali udział pensjonariusze z Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Smukale , oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej w Bydgoszczy. Na początku naszego spotkania konferencję p.t. “Problematyka zaspokojenia potrzeb duchowych, osób chorych i cierpiących” wygłosił ks. Czesław Kutra ,dr. hab.prof. UMK w Toruniu.Punktem kulminacyjnym tego dnia była uroczysta msza św sprawowana przez trzech kapłanów. Ks.Leszka Chudzińskiego , kapelana szpitala uniwersyteckiego i jednocześnie asystenta naszego Stowarzyszenia (COC), księdza profesora Czesława Kutrę oraz zaproszonego gościa z Głogowa ks.Radosława Horbatowskiego. Miło było nam gościć siostry Cichych Pracowników Krzyża z Głogowa . Po mszy świętej miło było nam zasiądź do posiłku który zafundował nam bydgoski CARITAS , za co bardzo dziękujmy.
W bardzo miłej atmosferze i pogodzie słuchaliśmy również występy zespołów, w części rozrywkowej tego dnia. W biurze sekretariatu można było nabyć książki, czasopisma i foldery o tematyce związanej z charyzmatem naszego apostolatu zbawczego cierpienia. Zakończyliśmy nasz udany dzień modlitewnie koronką do Miłosierdzia Bożego. Do zobaczenia za rok. Osoby zainteresowane naszym Apostolatem ludzi chorych i cierpiących zapraszamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca do kaplicy szpitala im. dr. Biziela przy ul. Ujejskiego W Bydgoszczy, w programie msza św. o godz.10.00
Po zakończonych uroczystościach dnia chorego , nasi goście z Głogowa Ks. Radosław i siostry Ewa I Beata udali się do parafii p.w. Matki Boskiej Fatimskiej na bydgoskich wyżynach.
W czasie dwudniowego pobytu w tej parafii ks. Radosław na wszystkich mszach świętych głosił słowo Boże przybliżając parafianom sylwetkę błogosławionego L. Novarese oraz jego założone dzieła. Natomiast siostry dawały świadectwo o sobie i Cichych Pracowniach Krzyża. Po każdej mszy, było wystawione stoisko z książkami oraz czasopismem KOTWICA. Były to pracowite dni dla członków naszego bydgoskiego Apostolatu. Na każdej mszy św. przedstawiciele innej grupy przewodniej brali udział w czytaniach liturgicznych i ułożonej przez nich modlitwie powszechnej. Po południu w niedzielę w parafii odbyło się spotkanie chętnych parafian zainteresowanych Apostolatem Zbawczego Cierpienia. Po frekwencji na tym spotkaniu należy sądzić , że powstanie silna grupa przewodnia, która już działa.