W ostatnią sobotę sierpnia odbyła się V Archidiecezjalna Wrocławska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin i Przyjaciół do Henrykowa. Uczestniczyło w niej ponad tysiąc osób . Jej przebieg był koordynowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Punktem kulminacyjnym była Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Po Mszy , uczestnicy Pielgrzymki zostali nakarmieni także strawą cielesną i na okrasę także wspaniałymi występami artystycznymi ( koncerty, chóralne ,przedstawienia pantomimiczne , itd.) A Pogoda była wprost wyśmienita. Z Centrum Apostolatu Zbawczego Cierpienia w Pielgrzymce uczestniczyło około 100 osób (dwa autokary i prywatne samochody) – z Wrocławia i Oleśnicy. Członkowie Apostolatu wręczyli kwiaty księdzu Biskupowi Andrzejowi a także czynnie włączyli się w uroczystość poprzez prowadzenie modlitwy różańcowej –  pięknie przygotowanej . Wśród uczestników pielgrzymki rozprowadziliśmy też nasze czasopismo Kotwica,które chętnie od nas pozyskiwano. Za rok będziemy znów !

Brat. Roman Płatek