W tym roku obchodzimy XXII Światowy Dzień Chorego pod hasłem “Wiara i Miłosierdzie”. W parafii Matki Bożej Ostrobramskiej Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej dziewiątego lutego, jak zawsze w drugą niedzielę miesiąca, spotkało się na uroczystej Mszy świętej w intencji ludzi chorych i cierpiących. Ta Eucharystia była szczególna pod kilkoma względami. Ksiądz Adam Bielinowicz udzielił potrzebującym sakramentu namaszczenia chorych, a na zakończenie każdy z nas został pobłogosławiony Najświętszym Sakramentem. W intencji szczegółowej tej Mszy Świętej modliliśmy się o dar życia wiecznego dla właśnie zmarłego męża jednej z naszej Członkini, Lodzi Wołodko.

Drugą część uroczystości świętowaliśmy, jak co miesiąc w salce na plebanii. Na początku wysłuchaliśmy katechezy formacyjnej, poświęconej pierwszemu błogosławieństwu „Błogosławieni ubodzy w duchu albowiem do nich należy królestwo niebieskie” /Mt5,3/ Katecheza wywołała nasze ożywione reakcje, w których staraliśmy się wraz z księdzem odnosić słowa Pana Jezusa do naszego życia codziennego.

W ostatniej części spotkania w rozmowach indywidualnych, przy smacznym poczęstunku, dzieliliśmy się naszymi radościami i troskami. Dzień chorego zatem był dla nas wyjątkowym czasem obfitującym we wzruszenia i możliwości do refleksji.

Danuta Steckiewicz