Pielęgnując tradycję “procesji fatimskich” 13 lipca goście naszego domu udali się w procesji światła wokół terenu kolegiaty. Idąc rozważali tajemnice radosne różańca świętego. Procesja była uwieńczeniem trwającego od początku lipca turnusu rehabilitacyjnego. Rozważania były prowadzone przez ks. Radosława Horbatowskiego oraz siostry ze wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. Uczestnicy turnusu czynnie włączyli się w przygotowanie nabożeństwa niosąc figurę Matki Bożej.