Rzym, 29 listopada 2018

Niech Maryja będzie znakiem nadziei, ufności i powrotu, aby we wszystkich królowało Serce Jezusa
Błogosławiony Luigi Novarese

Drodzy bracia i siostry z CVS,
niedługo zaczyna się Adwent, czas, w którym ćwiczymy się w czuwaniu i w modlitwie! «Czuwanie oznacza przebudzenie, uwagę, walkę z duchowym letargiem, który jest efektem roztargnionego życia, z sercem obciążonym troskami światowymi, poszukującym odurzających przyjemności. Bez tej czujności niemożliwym jest kroczenie w obranym kierunku i wyczekiwanie przyjścia Pana, ponieważ inne rzeczy stają się obiektem naszego oczekiwania: czuwanie jest prawdziwą walką duchową! A razem z czuwaniem, modlitwa, która jest trwaniem w obecności Boga, jest rozeznawaniem Jego obecności w nas, jest manifestacją przylgnięcia do Chrystusa, którym się żyje na co dzień; ale jest również wezwaniem przepełnionym pragnieniem przyjścia Pana i jego Królestwa, kiedy “Bóg będzie wszystkim we wszystkich”(1Kor 15,28)». (Enzo Bianchi)

Chcemy czuć się jedną rodziną, która zaczyna razem ten ważny czas, który dla nas z CVSu, wskazuje symbolicznie na to, co cały świat i każdy człowiek powinien robić: otwierać nowe przestrzenie na obecność Boga i pozwalać, aby prowadził nasze życia bez przeszkód, do samego celu. Odczytajmy jeszcze raz przesłanie Maryi z Lourdes i z Fatimy jako odważne wezwanie do przygotowywania dróg Panu i wytrwałego kroczenia po nich.

W ten sposób, razem z bł. Novarese, będziemy mogli powiedzieć: «Nic nas nie zatrzyma w realizowaniu naszego programu zdobywania wszystkich dusz, zbawienia grzeszników, ponieważ, taka jest wola Boża: aby wszyscy wierzyli w Niego i w Syna, którego posłał, Jezusa Chrystusa. Mamy więc głęboką i radosną ufność w sens naszego wspólnego działania. Niech nikt z nas nie będzie zamknięty w sobie. Mamy dużo do zrobienia: nowe sektory do zdobycia i utwierdzenia, możliwości poszerzenia horyzontów! Dlatego wyruszamy wspólnie na spotkanie boskim planom pełni odwiecznej radości płynącej z Magnificat».

Z Maryją, «Dziewicą Matką, która oczekiwała z wielką miłością»(Prefacja Adwentowa) nadejścia Naszego Pana Jezusa Chrystusa, przeżyjmy wspólnie ten okres Adwentu pragnąc być jedni dla drugich współpracownikami radości i pokoju dla całego świata.

Angela Petitti
Przewodnicząca
Międzynarodowej Konfederacji CVS