CZAS WIELKIEGO POSTU Z BŁ. LUIGI NOVARESE

PONIEDZIAŁEK III TYDZ.

Z myśli Bł. Luigi Novarese:

“Propozycja wielkopostna: “Żyj szczerze programem w Stowarzyszeniu”.

Co znaczy żyć szczerze:

Żyjąc wewnętrznie i zewnętrznie, osobno, we wspólnocie, w dziele apostolskim rozważcie dwa unikalne elementy, które w pełni ocenią naszą osobowość: pokorę i posłuszeństwo. Te dwa elementy to konstruktywne nuty Jezusa Chrystusa, od pokory groty betlejemskiej do ciągłego poszukiwania woli Ojca, “co się podoba Ojcu, co zawsze czynię”.

Pragnę pokochać słowa “upokorzenie i posłuszeństwo” i unikać mówienia o pokorze i posłuszeństwie, aby uniknąć niebezpiecznego przekonania, że ​​wystarczy medytować o pokorze i posłuszeństwie, aby powiedzieć, że jest się pokornym i posłusznym.

Prawdziwa szczerość odczuwa z Chrystusem, pokornie wraz z Nim żyje posłuszeństwem w nieustannym poszukiwaniu woli Ojca, w głębokim przeświadczeniu, że tylko w tej trudnej i wymagającej podróży można osiągnąć prawdziwą osobistą realizację i duchową dojrzałość.

Nie chodzenie w tej perspektywie jest nieszczerością przed Bogiem i przed Stowarzyszeniem. Oznaczałoby to nieprzestrzeganie przykazania ewangelicznego “kto chce pójść za mną itd.”; byłaby to duma, pycha, oznaczałoby życie według ludzkich obliczeń, osobistych pragnień poza wolą Ojca”.