“Nasze oddanie się musi zawierać tę doskonałość, którą miało ofiarowanie się Jezusa na Krzyżu, dlatego musi być:

– wewnętrznie doskonałe, wykonane w całkowitej jedności z Naszym Panem Jezusem Chrystusem, musi posiadać ducha nadprzyrodzonego, z dystansem;

– zewnętrznie doskonałe to znaczy w jego realizacji na zewnątrz: tak jak zachowywał się Jezus na Kalwarii czyli z godnością i doskonałością, taka musi być nasza godność, nasza doskonałość, nasza perfekcyjność.

– Doskonałość w różnych innych działaniach od najszlachetniejszych do tych najbardziej upokarzających, bo wszystko to jest manifestacją woli Bożej i tak powinna być wykonana: z absolutną dokładnością, ogromną perfekcyjnością, całkowitym oddaniem”. Bł. Luigi Novarese