Głównym celem projektu było umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz  osobom dorosłym skorzystanie z form rehabilitacji jakimi są hipoterapia, dogoterapia i fizjoterapia w połączeniu z pracą z pedagogiem oraz zajęciami z terapeutą na zajęciach integracji sensorycznej. Projekt miał na celu przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej, a w przypadkach kiedy sprawności fizycznej nie da się całkowicie przywrócić, zachowanie jej na poziomie umożliwiającym jak najlepsze i optymalne funkcjonowanie osoby, jak również na zapobieganiu regresowi umiejętności nabytych wcześniej.

Beneficjantami projektu było 20 osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego w tym: 15 dzieci i 5 osób dorosłych o zróżnicowanej jednostce chorobowej jak Mózgowe Porażenie Dziecięce, Autyzm, Zespół Downa, Zaburzenia Integracji Sensorycznej, ADHD, upośledzenia umysłowe i inne schorzenia.

Każdy z uczestników skorzystał z 5 form terapii przez okres 11 miesięcy

  • Hipoterapia –  zajęcia 0,5 h  – 2 razy w tygodniu
  • Dogoterapia – zajęcia 0,5 h  – 1 raz w tygodniu
  • Fizjoterapia – zajęcia 0,5 h  – 1 raz w tygodniu
  • Terapia pedagogiczna – zajęcia 0,5 h  – 1 raz w tygodniu
  • Integracja Sensoryczna – zajęcia 0,5 h  – 1 raz w tygodniu

Termin realizacji projektu (projekt wieloletni):   01.05.2017  – 31.03.2019r.

I TURA –  01.05.2017- 31.03. 2018

II TURA – 01.05.2018 – 31.03.2019

______________________________________________________________________________