Projekt skierowany był doczłonków działającego przy Domu „Uzdrowienie Chorych” Integracyjnego Klubu Sportowego Osób Niepełnosprawnych IKSON. Jego celem była nauka gry w Boccię oraz doskonalenie wcześniej nabytych umiejętności podczas treningów, które odbywały się na sali gimnastycznej dwa razy w tygodniu przez 2 godziny.

Termin realizacji projektu: :   02.05.2018 – 30.11.2018