Cisi Pracownicy Krzyża zapraszają do składania ofert na skład i druk czasopisma KOTWICA w ramach projektu pn. „Wydawanie czasopisma Kotwica” współfinansowanego ze środków PFRON   – Konkurs  4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”