Głównym celem projektu było umożliwienie dzieciom, młodzieży skorzystanie z form rehabilitacji jakimi są hipoterapia i fizjoterapia w połączeniu z pracą z pedagogiem oraz zajęciami z terapeutą na zajęciach integracji sensorycznej. Projekt miał na celu przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej, a w przypadkach kiedy sprawności fizycznej nie da się całkowicie przywrócić, zachowanie jej na poziomie umożliwiającym jak najlepsze i optymalne funkcjonowanie osoby, jak również na zapobieganiu regresowi umiejętności nabytych wcześniej.

Beneficjantami projektu było 90 osób niepełnosprawnych w wieku od 2 do 18 lat, z terenu 3 powiatów województwa dolnośląskiego, o zróżnicowanej jednostce chorobowej jak: Mózgowe Porażenie Dziecięce, Autyzm, Zespół Downa, Zaburzenia Integracji Sensorycznej, ADHD, upośledzenia umysłowe i inne schorzenia.

Każdy z uczestników skorzystał  z 4 form terapii

  • Hipoterapia –  zajęcia 0,5 h  – 2 razy w tygodniu
  • Fizjoterapia – zajęcia 0,5 h  – 1 raz w tygodniu
  • Terapia pedagogiczna – zajęcia 0,5 h  – 1 raz w tygodniu
  • Integracja Sensoryczna – zajęcia 0,5 h  – 1 raz w tygodniu

Termin realizacji projektu (projekt wieloletni):   01.01.2014  – 31.03.2017r.

I TURA –      01.01.2014- 31.03. 2015 – 30 dzieci

II TURA –     01.04.2015 – 31.03.2016 – 30 dzieci

III TURA –    01.04.2016 – 31.03.2017 – 30 dzieci

______________________________________________________________________________