Celem projektu była aktywizacja i integracja młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie poprzez udział w olimpiadzie sportowej. Dodatkowym założeniem była promocja sportu wśród osób niepełnosprawnych, pokazanie ich sportowych umiejętności, umożliwienie im doświadczenia współzawodnictwa oraz czerpania radości z osiąganych wyników w sporcie jak również zachęcanie do większej aktywności i rozwijania zainteresowania sportem. Uczestnikami projektu byli młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie od 16 roku życia, które na co dzień są mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej, uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
i Domów Samopomocy, Środowiskowych Domów Pomocy, uczniami Szkół i Ośrodków Specjalnych dla Osób Niepełnosprawnych oraz inne osoby niepełnosprawne zrzeszone
w kołach i stowarzyszeniach.  W VIII edycji olimpiady uczestnicy po raz kolejny zmagali się między innymi w takich konkurencjach jak: rzuty i strzały do bramek celności, dart, ergometr, mega piłkarzyki, tor przeszkód, kręgle, boccia, łucznictwo, szachy oraz turniej tenisa stołowego. Zawodom jak zawsze towarzyszyła podniosła atmosfera podczas zapalania znicza olimpijskiego oraz przejścia uczestników przez bramę z tabliczkami, na których widniała nazwa reprezentowanego przez nich ośrodka. Ogromne emocje w trakcie wszystkich rozgrywek nie opuszczały zawodników jak i kibiców. Zwycięzcy zostali uhonorowani medalami i pucharami za zajęcie 3 pierwszych miejsc w konkurencjach indywidualnych jak
i drużynowych oraz wspaniałymi nagrodami rzeczowymi. Z organizowanej przez Cichych Pracowników Krzyża imprezy nikt nigdy nie wyjeżdża smutny. Wszyscy uczestnicy olimpiady dostali okolicznościowe koszulki, medale, dyplomy oraz drobne upominki.
W trakcie zawodów uczestnicy mogli wzmocnić swoje siły niezbędne do sportowej rywalizacji smacznym posiłkiem i łakociami. Po zakończeniu konkurencji i rozdaniu nagród wszyscy w dobrych humorach bawili się wspólnie przy muzyce.

Termin realizacji projektu czerwiec 2016.

______________________________________________________________________________