Celem projektu była aktywizacja i integracja młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie poprzez udział w olimpiadzie sportowej. Dodatkowym założeniem była promocja sportu wśród osób niepełnosprawnych, pokazanie ich sportowych umiejętności, umożliwienie im doświadczenia współzawodnictwa oraz czerpania radości z osiąganych wyników w sporcie jak również zachęcanie do większej aktywności i rozwijania zainteresowania sportem. Uczestnikami projektu byli młodzież
i dorosłe osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie od 16 roku życia, które na co dzień są mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej, uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
i Domów Samopomocy, Środowiskowych Domów Pomocy, uczniami Szkół i Ośrodków Specjalnych dla Osób Niepełnosprawnych oraz inne osoby niepełnosprawne zrzeszone
w kołach i stowarzyszeniach.  W IX edycji olimpiady uczestnicy po raz kolejny zmagali się między innymi w takich konkurencjach jak: rzuty i strzały do bramek celności, dart, ergometr, mega piłkarzyki, tor przeszkód, kręgle, boccia, łucznictwo, szachy oraz turniej tenisa stołowego. Tak jak w poprzednich latach, zawodom towarzyszyła podniosła atmosfera podczas zapalania znicza olimpijskiego oraz przejścia uczestników przez bramę
z tabliczkami, na których widniała nazwa reprezentowanego przez nich ośrodka. Ogromne emocje w trakcie wszystkich rozgrywek nie opuszczały zawodników jak i kibiców. Zwycięzcy za zajęcie 3 pierwszych miejsc zostali uhonorowani medalami i pucharami oraz wspaniałymi nagrodami rzeczowymi. Z organizowanej przez Cichych Pracowników Krzyża imprezy nikt nigdy nie wyjeżdża smutny. Wszyscy uczestnicy olimpiady dostali okolicznościowe koszulki, medale, dyplomy oraz drobne upominki. W trakcie zawodów uczestnicy mogli wzmocnić swoje siły niezbędne do sportowej rywalizacji smacznym posiłkiem i łakociami. Tradycją jest, że po zakończeniu konkurencji i rozdaniu nagród wszyscy w dobrych humorach bawią się wspólnie przy muzyce.

Termin realizacji projektu 02.05.2017 – 31.08.2017