Celem projektu była rehabilitacja osób niepełnosprawnych za pomocą jazdy na koniu.

Projekt skierowany był do dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z miasta Głogowa. Projektem zostało objętych 25 osób od lat 2 wzwyż.
Ruch konia, jego ciepło i spokój pomagają opanować niepożądane emocje i zachowania, a wzmocnić i wspomagać emocje i zachowania pozytywne. Poprzez realizację tego zadania chcieliśmy, oprócz standardowej rehabilitacji, umożliwić beneficjentom projektu jak najpełniejszy sposób powrotu do zdrowia i poprawy jakości życia. Większość osób korzystających z zabiegów hipoterapeutycznych już po kilkutygodniowym okresie terapii osiąga stopniowe postępy w kodowaniu prawidłowego wzorca chodu, normalizacji napięcia mięśniowego (niezbędną do nauki prawidłowego, czynnego ruchu), doskonaleniu równowagi, koordynacji i orientacji w przestrzeni oraz poczuciu rytmu, a także stymulacji czucia powierzchniowego. Każdy beneficjent skorzystał z 4 zajęć w miesiącu,  w okresie od maja do listopada 2017r. Projekt był realizowany w przystosowanych do hipoterapii obiektach (kryty padok, tereny zielone w przynależnym do ośrodka parku), mieszczących się przy Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie należących do Cichych Pracowników Krzyża.

Termin realizacji projektu: 18.04.2017 – 20.12.2017