Cisi Pracownicy Krzyża ogłaszają nabór osób niepełnosprawnych do projektu: pn. „Dzielni – Samodzielni – zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez różne formy terapii” realizowanego w ramach konkursu pn „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/20160 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych i przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej poprzez hipoterapię, dogoterapię, fizjoterapię, integrację sensoryczną oraz spotkania  z pedagogiem. Celem jest również zachowanie sprawności fizycznej i psychicznej na poziomie umożliwiającym jak najlepsze i optymalne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Projekt skierowany jest do młodzieży i dorosłych  niepełnosprawnych oraz dzieci od 2 lat, z Głogowa, powiatu głogowskiego, górowskiego i polkowickiego (limit miejsc 20). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu

 1. Opracowanie Indywidualnego Programu Wsparcia dla każdej osoby
 2. Rehabilitacja (indywidualnie dobrana) w tym:
  • fizjoterapia
  • hipoterapia
  • dogoterapia
  • zajęcia z pedagogiem;
  • integracja sensoryczna

Zajęcia odbywać się będą w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie ul. bł.Luigiego Novarese 2  od poniedziałku do piątku.

Warunki uczestnictwa

Złożenie przez uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego beneficjenta wymaganych dokumentów, które będą weryfikowane przez Realizatora projektu. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych projektach. Dokumenty należy złożyć osobiście w okresie  do 25.04.2018r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00  w Głogowie  ul. bł. Luigiego Novarese 2  tel. 076 836-57-54  (druki do pobrania poniżej).

1) ANKIETA 2018

2) DEKLARACJA UCZESTNICTWA 2018

3) REGULAMIN

4) INFORMACJA O STANIE ZDROWIA

5) KONTRAKT 2018

6) OŚW O KORZYSTANI Z INNYCH PROJEKTÓW 2017

PRZETW DANYCH OS UCZESTNIKA

Serdecznie zapraszamy

Projekt  „Dzielni – Samodzielni – zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez różne formy terapii”  współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 2/2016 pod nazwą „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” o zlecenie realizacji zadań  na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.