Cisi Pracownicy Krzyża ogłaszają nabór osób niepełnosprawnych do II tury projektu:

pn. „Na końskim grzbiecie po zdrowie – hipoterapia”

realizowanego w ramach konkursu nr 1/2018

 pn. „Szansa – Rozwój – Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia)                   

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych i przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej beneficjentów projektu poprzez hipoterapię.

Projekt skierowany jest do młodzieży i dorosłych  niepełnosprawnych oraz dzieci od 2 lat z powiatu głogowskiego (limit miejsc 15). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu

  1. Opracowanie Indywidualnego Programu Wsparcia dla każdej osoby
  2. Rehabilitacja  poprzez  hipoterapię

Zajęcia odbywać się będą w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2  od poniedziałku do piątku.

Warunki uczestnictwa

Złożenie przez uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego beneficjenta wymaganych dokumentów, które będą weryfikowane przez Realizatora projektu. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych projektach. Dokumenty należy przesłać e-mailem na adres cpk@lg.onet.pl lub pocztą tradycyjną na adres Cisi Pracownicy Krzyża ul. bł. Luigiego Novarese 2, Głogów do dnia  24.04.2020r. (druk do pobrania poniżej).

tel. Kontaktowy: 076 836-57-54 , 790-490-194

Serdecznie zapraszamy