W dniach 29 czerwca – 5 lipca, w Rzymie miało miejsce spotkanie formacyjne sióstr i braci,którzy złożyli swoje przyrzeczenia w ciągu ostatnich 5 lat. Tematem było: “Posłuszeństwo między wolnością a przynależnością”.  W spotkaniu uczestniczyło piętnaście osób (Cichych Pracowników Krzyża), które włączyły się swoją konsekracją do stowarzyszenia. To wydarzenie rozpoczęło się w uroczystość Świętych: Piotra i Pawła w kościele Santa Maria del Suffragio. W kolejnych dniach odbyły się spotkania formacyjne dotyczące tematu, jak i było kilka odniesień do Zgromadzenia Walnego Cichych Pracowników Krzyża, które odbędzie się w październiku. Była to też piękna okazja do dyskusji i dialogu z Odpowiedzialnymi Generalnymi Stowarzyszenia.