Cisi Pracownicy Krzyża informują, że zakończyła się realizacja II tury projektu pn. „Wydawanie czasopisma Kotwica” przypadająca na lata 2019-2020.

Obecnie rozpoczęliśmy realizację III tury projektu przypadającą na lata 2020-2021. Poniżej przedstawiamy harmonogram zaplanowanych działań.