Cisi Pracownicy Krzyża informują, że dnia 31 marca 2020 zakończyła się realizacja I tury projektu pn. „Na końskim grzbiecie po zdrowie – hipoterapia” współfinansowanego ze środków PFRON.

 

W projekcie wzięło udział 15 uczestników, w tym 5 dorosłych. Były to osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które w okresie od 01 maja 2019 do 31.03.2020 skorzystały z zajęć hipoterapii. Łączna liczba godzin udzielonego wsparcia dla uczestników – 660.

 

 

Mimo trwającej pandemii COVID -19,  obecnie rozpoczęliśmy realizację II tury projektu dla kolejnych 15 osób. Zajęcia hipoterapii będą odbywać się w okresie od 01 maja 2020r. do 31.03.2021r. z zachowaniem wszelkich restrykcji sanitarnych. Choć czas jest nie łatwy, rozpoczynamy kolejną turę projektu z nadzieją, że uczestnicy nie odczują dotkliwie obowiązujących obostrzeń, a rehabilitacja poprzez hipoterapię przyniesie im wiele radości,
 i przede wszystkim przyczyni się do poprawy ich zdrowia.