s.Beata Dyko                                                                                                                 DODANE 2014-12-10 21:37

Dzień 8 grudnia dla Cichych Pracowników Krzyża to podwójne święto. W tym dniu skupiają się wokół Matki Bożej i jej Niepokalanego Poczęcia, ale też odnawiają swoje śluby.

Od samego rana w Domu „Uzdrowienie Chorych” w Głogowie było czuć podniosłą atmosferę. Jednak nie tylko w Polsce. Na całym świecie, w miejscach, gdzie są wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża właśnie tego dnia, siostry i bracia odnawiają swoje śluby. W tym roku nasza wspólnota powiększyła się o 5 nowych osób ponieważ swoje pierwsze śluby złożyły cztery osoby w Kamerunie i jedna we Włoszech.

O godz. 15.00 rozpoczęła się adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po półgodzinnej ciszy wspólnie został odmówiony Różaniec, a o godz. 16.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył proboszcz parafii kolegiackiej – ks. Rafał Zendran. W czasie Mszy św. siostry i bracia ze wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża, po odśpiewanym hymnie do Ducha Świętego odnowili swoje śluby.

Kaplica domu wypełniona po brzegi, bo jak co roku na tą uroczystość przybyli licznie osoby związane z apostolatem Centrum Ochotników Cierpienia, parafianie, rodzice wraz z rodzinami sióstr, przyjaciele i znajomi, wolontariusze, pracownicy.

Po zakończonej Eucharystii każdy miał możliwość oddania czci i ucałowania relikwii Błogosławionego Luigiego Novarese – założyciela Cichych Pracowników Krzyża.

Po uczcie duchowej wszyscy zostali zaproszeni na wspólne świętowanie i poczęstunek.

Papież Franciszek w swoim liście okólnym napisanym do osób konsekrowanych na ten rok, który jest właśnie rokiem życia konsekrowanego tak stwierdza: „Pierwszą sprawą dla ucznia jest bycie z Mistrzem, słuchanie Go, uczenie się od Niego. I to jest ważne zawsze, to droga, która trwa przez całe życie.”

Wspólnota Cichych Pracowników Krzyża pragnie brać każdego dnia przykład z Jezusa i iść Jego drogą, „praktykując tą samą bezgraniczną miłość ku braciom, u boku Najświętszej Maryi Panny, od Betlejem przez Kalwarię aż do śmierci krzyżowej i chwalebnego zmartwychwstania” (Statut CPK, art.8).

Wdzięczni za ich posługę w naszej diecezji, pamiętajmy o nich w modlitwie.

źródło: http://zgg.gosc.pl/doc/2278777.Byc-z-Mistrzem