Ingres bp. Tadeusza Lityńskiego do kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. odbył się  dzisiaj, we wtorek 5 stycznia 2016 r. o godz. 11.00. W uroczystej Mszy św. sprawowanej przez nowego Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego wziął udział abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, przedstawiciele polskiego episkopatu, duchowieństwo i osoby konsekrowane z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz wierni świeccy.

Słowo ingres wywodzi się od łacińskiego ingressus i oznacza “wejście”. Jest to uroczysty obrzęd liturgiczny, w ramach którego nowy biskup diecezjalny po raz pierwszy wchodzi do kościoła katedralnego swojej diecezji, aby przewodniczyć liturgii i nauczać wiernych. Do istotnych elementów liturgii ingresowej – obok uroczystej procesji wejścia, od której cały obrzęd bierze nazwę – należy ryt przekazania pastorału i zajęcia miejsca na katedrze oraz homagium – gest będący deklaracją szacunku i posłuszeństwa wobec nowego pasterza diecezji.

Na ingresie byli też przedstawiciele rządu, m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i służb mundurowych.

Liturgię w gorzowskiej katedrze poprzedziło formalne objęcie urzędu przez bpa Lityńskiego.

Swojego następcę przywitał dotychczasowy biskup diecezji Stefan Regmunt. Na początku Mszy świętej abp Celestino Migliore odczytał papieską bullę nominacyjną i przekazał bp. Tadeuszowi Lityńskiemu pastorał – znak władzy biskupiej.

Wysłuchajmy homilii wygłoszonej przez nowego ordynariusza JE Bp. Tadeusza Lityńskiego i pamiętajmy o Biskupie Tadeuszu a także jego posłudze w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej w naszych modlitwach.