W czwartek (03.12.2015r.) w Domu Uzdrowienia Chorych po raz XI odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „W Cieniu Kolegiaty” organizowany przez Stowarzyszenie ODONIS. Tegoroczny Przegląd odbył się pod hasłem „Bo radość jest w nas”. Swoją twórczość zaprezentowało 60 uczestników w kategorii zespołowej i indywidualnej. Na początek organizatorzy zaśpiewali piosenkę z Kabaretu Starszych Panów „Piosenka jest dobra na wszystko”, która zainicjowała Przegląd Twórczości. Jury podjęło decyzję przyznając następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria zespołowa:

I miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Rościsławicach
II miejsce: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie
III miejsce: Teatr Seniora Miejskiego Ośrodka Kultury
Wyróżnienia:
Los Emerytos z Domu Dziennego Pobytu w Głogowie
Polski Związek Niewidomych w Głogowie
Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu

Kategoria indywidualna:

I miejsce:
Anna Sekulska
Sebastian Pavter
II miejsce: Barbara Jaracz
III miejsce:
Janina Rzeźnik
Czesława Mikołajczak
Wyróżnienia:
Łukasz Jankowski
Mateusz Krause
Teresa Rudnicka
Maria Gołdon
Zygmunt Rybak
Maria Kuczer
Zbigniew Zytka
Olga Rymar
Jadwiga Prochownik
Stanisław Świejkowski
Prace manualne prezentowała Emilia Świejko.

Sponsorami nagród byli: Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, Firmy PEN i Korim. Uczestnikami Przeglądu byli przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, w tym gościnnie z powiatu górowskiego i obornickiego: Dom Pomocy Społecznej w Rościsławicach oraz Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu. Imprezę prowadziła Prezes Stowarzyszenia Pani Krystyna Piasecka – Olejniczak. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za występ. Jak zawsze i tym razem dopisała frekwencja. Wszyscy wspaniale się bawili. Wszystkim wpółorganizatorom serdecznie dziękujemy.
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „W Cieniu Kolegiaty” ma na celu przełamywanie barier osób niepełnosprawnych i seniorów, wyrównywanie ich szans w dziedzinie kultury i sztuki, a także promowanie talentów w społeczności lokalnej.

Podczas Przeglądu zaprezentowały się również uczestniczki projektu „Sukces jest w Tobie”, który jest współfinansowany przez Gminę Miejską Głogów. Prace plastyczne tworzone pod kierunkiem artysty Janusza Owsianego podczas pleneru artystycznego w Łagowie zostały przestawione szerszej publiczności.