Czas Wielkiego Postu z Błogosławionym L. Novarese

 

Z pism Bł. Luigi Novarese – 1973 r.

“Nie możemy żyć biernie, nie możemy tolerować tego, aby bierność zagościła w naszym Stowarzyszeniu tak jak kurz, który zbiera się na wszystkim. Bardzo dobrze rozumiem to, w jaki sposób taki program może nałożyć na nas nowe zadania w związku z niedostateczną szczerością a w stosunku do Kościoła z powodu braku odpowiedzialności. Jednak to wszystko musi być, pomimo trudności, nasze świadectwo jest naszą charakterystyką. Posłuszeństwo jest drogą, którą chciał dla nas sam Bóg, abyśmy ją przeszli naśladując Jego Syna; posłuszeństwo i uległość są najpiękniejszymi wyrażeniami.”