W związku z wydobyciem z rzeki Odry niewybuchu z czasów II Wojny Światowej w dniu 8 lutego br. nasz Dom Uzdrowienie Chorych musiał zostać ewakuowany na czas akcji przeprowadzonej przez saperów. Przedstawiamy materiał zdjęciowy z tego wydarzenia.