W dniach 21-27 lipca odbywa się 65 pielgrzymka Maryjnej Ligi Kapłanów do Lourdes zapoczątkowanej przez Błogosławionego Luigi Novarese. Uczestniczą w niej kapłani biorący udział w rekolekcjach prowadzonych przez biskupa Domenika Canciani, wieloletniego współpracownika błogosławionej Madre Speranza, która podobnie jak św Siostra Faustyna przekazywała światu przesłanie o Bożym Miłosierdziu. Wśród 230 uczestników pielgrzymki, która wyruszyła z Rzymu biorą udział członkowie Centrum Ochotników Cierpienia z wielu włoskich diecezji. Wielu przeżyć duchowych dotknięć Łaski otrzymali wszyscy podczas błogosławieństwa eucharystycznego, Międzynarodowej Mszy św. jak również sprawowanej w Grocie objawień Niepokalanej. Pomocni w organizacji pielgrzymki są Cisi Pracownicy Krzyża, klerycy i wolontariusze bez których trudno byłoby pielgrzymować, by otrzymać dar zanurzenia się w Miłosierdziu Bożym, które rodzi radość i przemienia cierpienie.