Nie wystarczy odkryć własne powołanie,
trzeba jeszcze żyć radością i entuzjazmem,
nawet jeśli nasz życie jest ukrzyżowane.
Bł .L. Novarese

Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej
dziewiątego listopada 2014 r obchodziło 25 lat rozpoczęcia swojej
działalności .

Apostolat „Ochotników Cierpienia „oraz „Bracia i Siostry Chorych” jest dziełem bł. ks. Luigi Novarese. Od jesieni 1989 roku ta forma Apostolatu Chorych rozpoczęła działalność w Diecezji Warmińskiej. Zorganizowano tymczasowe Centrum ,którym kierował ks. Jan Szymko . Kilkunastomiesięczna działalność pokazała ,że ten rodzaj apostolatu znajduje pozytywny oddźwięk zarówno u chorych, niepełnosprawnych i zdrowych sprawujących opiekę nad tymi osobami .Pierwszym przewodniczącym „Ochotników Cierpienia „ został Andrzej Kwiatkowski ,przewodniczącą „Braci i Sióstr Chorych „Zofia Letkiewicz z Kwidzyna. W Olsztynie w rozwój tego dzieła aktywnie włączyły się Danuta Steckiewicz ,Teresa Skuza ,Ewa Gałka i Alfreda Worotyńska. Organizowano wtedy między innymi spotkania w różnych parafiach. Ponadto rekolekcje i spotkania modlitewne odbywały się w Gietrzwałdzie .Była to okazja do wspólnego spędzenia czasu członków i sympatyków z całej diecezji.
Od samego początku sprowadzenia Cichych Pracowników Krzyża do Głogowa uczestniczyliśmy tam w spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach .To „Cisi” kształtowali naszą świadomość jako apostołów chorych .Dużo rolę w rozwoju apostolatu miały pielgrzymki do Włoch i rekolekcję w RE . Gdy w 2003 roku powstał Dom Uzdrowienie Chorych im. Jana Pawła II w Głogowie to coroczne turnusy rekolekcyjno- rehabilitacyjne wpływały na głębsze rozumienia roli osób cierpiących jaką mają do spełnienia w swoim życiu ,środowisku ,Kościele .Kształtowało się także poczucie wartości naszego cierpienia. Od kilkunastu już lat spotykamy się w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej.Tu też dziewiątego listopada 2014roku zorganizowaliśmy uroczystość jubileuszową. Przed rozpoczęciem Eucharystii ks . Adam Bielinowicz Asystent Kościelny wspólnoty powitał abp Wojciecha Ziembę ,przybyłych gości, członków i sympatyków .Przypomniał charyzmat bł. L.Novarese, który nauczał iż cierpienie jest uczestnictwem w paschalnym misterium Chrystusa i czyni człowieka chorego apostołem .Ks Adam podkreślił, że obchodząc jubileusz 25 lat działalności na Warmii wspólnoty CVS, pragniemy Bogu wyrazić nasze dziękczynienie za ogrom łask, których doświadczamy .Dziękował za ludzi .którzy zakładali i którzy tworzą naszą wspólnotę .Powiedział również – nie sposób zmierzyć tego dobra ,które dokonuję się dzięki wam ,Bóg to widzi i was wspiera. Eucharystii przewodniczył abp Wojciech Ziemba , któremu jesteśmy wdzięczni, bo to ON przyczynił się do sprowadzenia apostolatu chorych do ówczesnej diecezji warmińskiej. Głosząc homilię wspominał ,że z dziełami bł. L. Novarese zapoznał się podczas wyjazdu do Włoch i pielgrzymki z Maryjną Ligą Kapłanów do Lourdes w 1988 roku.
Dzięki ks. Radosławowi Horbatowskiemu i s. Małgorzacie Malskiej był z nami bł L. Novarese w relikwii,którą zostaliśmy na zakończenie mszy świętej pobłogosławieni. Po Eucharystii odbyła się druga część uroczystości .Przewodnicząca Teresa Skuza podziękowała za przyjęcie zaproszeń .Cieszyliśmy się z przybycia abp Wojciecha Ziemby, ks. Radosława Horbatowskiego i s. Małgorzaty Malskiej oraz delegacji z Diecezji Elbląskiej z ks. Grzegorzem Królikowskim , Marią Piechowską Przewodniczącą i grupą osób z ich wspólnoty .Podziękowała też obecnie już kapłanom – Andrzejowi Marciniakowi i Michałowi Kucińskiemu ,którzy jako klerycy i diakoni wyjeżdżali z nami do Głogowa .Nie zawiedli nasi przyjaciele z Ornety ,Nidzicy,Olsztynka ,Barczewa – za to im dzięki. Na ręce przewodniczącej Cisi Pracownicy Krzyża składali życzenia i podziękowania za 25 działalności .Otrzymany medal i obraz bł. L. Novarese będzie nas mobilizował do dalszego zgłębiania charyzmatu i duchowości naszego założyciela .Przyjaciele z Elbląga obdarowali nas także upominkiem i serdecznymi życzeniami. Teresa Skuza od swoich członków i sympatyków z Ornety, Nidzicy i Olsztyna otrzymała szczególne podziękowanie za zaangażowanie się i pracę od wielu już lat w naszej wspólnocie i za to , że los osób chorych i niepełnosprawnych leży jej zawsze głęboko na sercu.Reszta spotkania upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze .Na stole pojawił się jubileuszowy tort przywieziony przez Anię Olszanicką i różne wypieki przygotowane przez naszych członków i sympatyków .Krzyś Kutyła swoim muzykowaniem zachęcał do śpiewu i tańca.To ,że działamy już 25 lat zawdzięczamy w dużej mierze naszemu przyjacielowi ks. Januszowi Malskiemu,który swoim entuzjazmem w chwilach naszego zwątpienia dodaje otuchy ,siły i energii do dalszego trwania i aktywności . Dziękujemy ,że z wielką ojcowską miłością wskazujesz nam księże drogę wytyczoną przez bł. L. Navarese.Szczególnym okresem w naszej działalności było przygotowywanie się do wyniesienia na ołtarze naszego założyciela ks. L. Novarese . Rok Nowarezjański i uroczystości beatyfikacyjne wykorzystaliśmy do osobistego rozwoju przez przybliżanie nauki bł. L. Novarese. Cieszymy się. że mamy swojego orędownika w niebie i na co dzień możemy liczyć na jego wsparcie.W szczególny sposób dziękujemy O. Marcinowi Radomskiemu Proboszczowi Parafii NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w Olsztynie za to ,że od wielu już lat nasza wspólnota morze spotykać się w tej parafii na mszy świętej i spotkaniach formacyjnych .Wdzięczni jesteśmy również za możliwość skorzystania z dużej sali w ,której zorganizowaliśmy uroczystość 25 lecia działalności CVS Archidiecezji Warmińskiej dla około 100 osób.

Świadome „TAK „wypowiedziane przez Teresę Skuzę w chwili przyjęcia jej do wspólnoty przez ks. Janusza Malskiego przed wielu laty podczas rekolekcji w RE przynosi owoce do dzisiaj.

Włączanie się na przestrzeni tych 25 lat różnych osób przyczyniało się także do umacniania naszego apostolatu zbawczego cierpienia .Więzy , nawiązane przyjaźnie ,które nas łączą okazały się trwałe .Daje to nadzieję,że będziemy podążać tą drogą – oby to była droga do świętości .

Błogosławiony Luigi wielokrotnie wołał do chorych – do takich jak my „Odwagi ! Nie traćcie ducha i sił ! Bóg wierzy w was !”.

Teresa Skuza
Daniela Szymczyk

Galeria zdjęć z 25-lecia rozpoczęcia działalności Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej (jesień 1989 – 09.11.2014r.)

 

Link do artykułu w Gościu Niedzielnym

 

http://olsztyn.gosc.pl/doc/2240946.Nikt-nie-ucieknie

 

link do galerii zdjęć w Gościu Niedzielnym

 

http://olsztyn.gosc.pl/gal/spis/2240921.Ochotnicy-cierpienia