„Dzielni – Samodzielni – zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez różne formy terapii”

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cisi Pracownicy Krzyża ogłaszają nabór osób niepełnosprawnych do projektu:

pn. „Dzielni – Samodzielni – zwiększanie samodzielności osób Niepełnosprawnych poprzez różne formy terapii”

realizowanego w ramach konkursu pn „Kurs na samodzielność – zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (konkurs o zlecnie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/20160 a podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych i przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej poprzez hipoterapię, dogoterapię, fizjoterapię, integrację sensoryczną oraz spotkania z pedagogiem. Celem jest również zachowanie sprawności fizycznej i psychicznej na poziomie umożliwiającym jak najlepsze i optymalne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Projekt skierowany jest do młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz dzieci od 2 lat, z Głogowa, powiatu głogowskiego, górowskiego i polkowickiego (limit miejsc 20). Udział w projekcie jest bezpłatny.
Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu
1. Opracowanie Indywidualnego Programu Wsparcia dla każdej osoby
2. Rehabilitacja (indywidualnie dobrana) w tym:
1) fizjoterapia
2) hipoterapia
3) dogoterapia
4) zajęcia z pedagogiem;
5) integracja sensoryczna

Zajęcia odbywać się będą w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie ul. bł.Luigiego Novarese 2 od poniedziałku do piątku.

Warunki uczestnictwa
Złożenie przez uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego beneficjenta wymaganych dokumentów, które będą weryfikowane przez Realizatora projektu. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych projektach. Dokumenty należy złożyć osobiście w okresie do 28.04.2017r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00 w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2 tel. 076 836-57-54 (druki do pobrania poniżej).

1) ANKIETA 2017

2) DEKLARACJA UCZESTNICTWA 2017

3) REGULAMIN

4) INFORMACJA O STANIE ZDROWIA

Serdecznie zapraszamy