Cisi Pracownicy Krzyża
Zadanie pn.
„Rehabilitacja poprzez hipoterapię”
współfinansowane przez Gminę Miejską Głogów

Cisi Pracownicy Krzyża serdecznie zapraszają do udziału w projekcie
pn. „Rehabilitacja poprzez hipoterapię”
współfinansowanego przez Gminę Miejską Głogów

Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w dojściu do optymalnej sprawności fizycznej, psychicznej i emocjonalnej poprzez wykorzystanie zajęć hipoterapeutycznych. Ma on również na celu umożliwienie udziału osobom niepełnosprawnym
w zajęciach profilaktyczno – terapeutycznych w postaci hipoterapii oraz wspomaganie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie form terapeutycznych z udziałem zwierząt w stopniu zapewniającym im możliwość właściwego rozwoju, osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu samodzielności i zniwelowania występujących dysfunkcji.

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z miasta Głogowa (limit miejsc 13).

Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu: Hipoterapia

Termin realizacji projektu: maj – październik 2017 r.

Zasady rekrutacji:

• Zgodność dokumentów pod względem merytorycznym
Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby, które nie korzystały do tej pory z dofinansowywanych projektów.
Zajęcia odbywać się będą w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2 od poniedziałku do piątku (raz w tygodniu).
Nabór – obowiązujące dokumenty
1. ankieta osobowa
2. aktualne i ważne przez cały okres trwania projektu orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
3. karta kwalifikacyjna na zajęcia hipoterapii (ubezpieczenie NNW należy wykupić po zakwalifikowaniu się do projektu)
4. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach

Dokumenty należy złożyć osobiście w okresie od 21.04.2017r. do 27.04.2017r. od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 -14.00 w administracji Ośrodka w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2 – tel. 076 836-57-54 (druki do pobrania poniżej).

Ankieta osobowa hipoterapia

Karta do lekarza

Zgoda rodziców

Serdecznie zapraszamy