Dopiero co byłem nad Bałtykiem gdzie miejscowość o podobnej nazwie się znajduje (Mikoszewo)..ale to na Dolnym Śląsku w Mikoszowie koło Strzelina miałem możność uczestnictwa w spotkaniu Opłatkowym Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów. W Mikoszowie działa Ośrodek Celestyn, prowadzony z rozmachem i na poziomie od 25 lat świadcząc usługi względem Niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie osób. Zaproszony w imieniu organizatorów ,przez s. Wioletkę Witkowską (SOdC) do uczestnictwa przybyłem i zostałem mile zaskoczony serdecznością przyjęcia. Atmosfera życzliwości i ciepła. Wszystko nacechowane duchem chrześcijańskim. W Opłatku zaproszony przez Organizatorów uczestniczył ks. Biskup Andrzej Siemieniewski, który odczytał na wstępie stosowny fragment z Ewangelii i wygłosił krótkie słowo do zebranych a następnie skierował ogólne życzenia świąteczne . Obficie zastawione stoły pysznym jadłem przygotowanym przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej były nie do pogardzenia.. a biesiadowaniu i rozmowom towarzyszył śpiew kolęd przy akompaniamencie Pani grającej na fortepianie. Ks. Biskup Andrzej Siemieniewski nawiedził też tych którzy nie mogli uczestniczyć w Opłatku a przebywali w Ośrodku. Ja także miałem możliwość uczynienia tego i przyznaję ,że to było wzruszające i pouczające. S, Wioletka zwróciła moją uwagę na tablice ogłoszeń gdzie widniała ekspozycja dotyczą ca Centrum Ochotników Cierpienia i błogosławionego Luigiego Nowaresse , świadczące o tym, że i tam jest ziarno rzucane przez jej działalność i świadectwo. Ośrodek Celestyn ciągle się rozwija i poszerza swoją ofertę względem potrzebujących , Dyrekcja Ośrodka wiedząc iż jestem ze Wspólnoty Cichych pracowników Krzyża , przypomniała o istniejących już kontaktach pomiędzy naszą Wspólnotą a Ośrodkiem i o tym ,ze i w przyszłym roku zamierzają odwiedzić Dom uzdrowienie Chorych w Głogowie. Na koniec spotkania ks. Biskup uwiecznił się z nami na fotografii. A ja podziękowałem i obiecałem podtrzymanie kontaktu na szerokiej płaszczyźnie jak brat Roman.
Br. Roman Płatek (SOdC)