Duchowość nasza została ukształtowana na podstawie ewangelicznej sceny współobecności przy umierającym na krzyżu Chrystusie (J 19,25-27) oraz wezwania Najświętszej Panny z Lourdes i Fatimy do modlitwy i pokuty, mających być zadośćuczynieniem za grzechy obrażające Serce Jezusa i Jej Niepokalane Serce, a także ofiarą założoną za nawrócenie grzeszników, w intencji Papieża, kapłanów ich posługi.

Dziś obchodzimy kolejną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Chociaż od tych objawień minęło już wiele lat, Jej orędzie teraz jest jeszcze bardziej aktualne niż było kiedyś. W czasie objawień w Fatimie Maryja mówiła, że z powodu grzechów ludzi nie może utrzymać karzącej ręki swojego Syna. Efektem tych grzechów były dwie wojny światowe a Maryja wyraźnie powiedziała, że wojny te są karą za grzechy. 

W Fatimie Maryja wzywa nas do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Najbardziej istotną częścią orędzia jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Związane jest to z praktyką pierwszych sobót miesiąca, w celu zadośćuczynienia za grzechy swoje i świata przez Jej Niepokalane Serce. Wiernym, którzy podejmą te nabożeństwo Maryja obiecuje wielkie łaski.

„Przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy w pierwsze soboty pięciu po sobie następujących miesięcy:
– wyspowiadają się,
– przyjmą Komunię Świętą, 
– odmówią cząstkę Różańca
– i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając tajemnice różańcowe na intencję zadośćuczynienia”. 
Niech słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane do nas z okazji 50-lecia Centrum Ochotników Cierpienia będą wskazówką i zachętą dla wszystkich chrześcijan, w sposób szczególny: osób chorych, cierpiących i niepełnosprawnych do przyjęcia objawień maryjnych z Fatimy i uczynienia ich drogowskazami w wędrówce ku świętości i wiecznemu zbawieniu.
 „Dzięki charyzmatycznej intuicji waszego założyciela Centrum Ochotników Cierpienia czynnie odpowiedziało na wezwanie, z którymi zwróciła się do ludzkości Niepokalana w objawieniach w Lourdes i Fatimie. On świadom, że sama Matka Boża poprzez zjednoczenie ze swoim Synem u stóp krzyża uczy nas współcierpieć z Chrystusem i w Chrystusie mocą Ducha Świętego, ukazuje nam sens życia każdego człowieka doświadczonego chorobą. Maryja jest pierwszą i doskonałą <<ochotniczką>>, która łączy własny ból z ofiarą Jezusa, aby stała się odkupieńcza. Z tego Maryjnego wzoru powstaliście wy, drodzy Ochotnicy Cierpienia, którzy prowadzicie ten jakże cenny apostolat w chrześcijańskiej wspólnocie”.
W tym szczególnym dniu, tak ważnym dla wszystkich dzieł założonych przez Błogosławionego Luigiego Novarese, pragniemy w sposób szczególny pamiętać w modlitwie o osobach, które są chore na koronawirusa, o tych, którzy odeszli z powodu zachorowania a także o rodzinach, które zmagają się z doświadczeniem cierpienia.
Zanośmy nasze modlitwy i ofiarowujmy nasze cierpienia  w intencji powstrzymania pandemii koronawirusa nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.