Program Niepokalanego Poczęcia pozostaje dziś tak samo aktualny, jak kiedyś, a Lourdes jest w historii jako cytadela nie do zdobycia, z którego zaczyna się program światła i miłości, program podbojów i wniebowstąpień, które są programem codziennej i ciągłej walki z wrogiem naszych dusz. 

Matka Boża osobiście wkroczyła w życie narodów 11 lutego 1858 roku i chciała wskazać poddanym i władcom prawdziwą drogę postępu i pokoju, drogę, która zapewni rozwiązanie, która pozwoli ocalić prawa i dążenia wszystkich i każdego; ta droga, która zaczyna się od tego, że jesteśmy naprawdę braćmi, odkupionymi tym samym zamysłem miłości Boga i która opiera swoją stabilność na solidnych fundamentach, którymi są miłość i zrozumienie, która opiera się na modlitwie, która jest prośbą i wsparciem dla wszystkich na bazie pokuty, będącej zadośćuczynieniem i wstawiennictwem za siebie i za cały rodzaj ludzki.

(Bł. Luigi Novarese, L’Ancora, nr 2, luty 1965)