• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Życzenia na okres Adwentu dla apostolatu

 
 
 

Rzym, niedziela 26 listopada 2017, Święto Chrystusa Króla

 

Do CVS w Polsce, Portugalii, Kolumbii i USA

 

To Boga uczymy się poznawać, gdy poznajemy to, co stworzył;

to Jego czujemy, gdy w sercu pali nas pragnienie;

zbliża nas do Niego wszystko, na co patrzymy.

Bł. Luigi Novarese

            Najdrożsi! Zbliżamy się do Adwentu, do tej „duchowej stacji nadziei” (Benedykt XVI). Zanurzmy się w ten czas z pragnieniem, aby uczynić z naszego serca przestrzeń jak najbardziej otwartą na przyjęcie Boga, taką jak Niepokalane Serce Maryi. To w nim znajdujemy przynaglenie, aby iść za Jezusem Jego drogami – a drogi te zawsze prowadzą na spotkanie z cierpiącą ludzkością. Na nich uczymy się, aby nie zrywać więzi i nie uchylać się od naszego zobowiązania.

            Papież Franciszek, w pierwszą niedzielę Adwentu z zeszłego roku, przypominał nam o spotkaniu Pana z ludzkością: „To pierwsze przyjście dokonało się poprzez wcielenie, poprzez narodzenie się Jezusa w betlejemskiej grocie; drugie przyjście dokonuje się obecnie: Pan stale do nas przychodzi, każdego dnia wędruje u naszego boku i jest pocieszającą obecnością; na końcu będzie trzecie – ostatnie przyjście, którego proroctwo wygłaszamy za każdym razem, gdy odmawiamy „Wierzę w Boga…”: „I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca”.

            Słowa Ojca Świętego niech pomogą nam na nowo rozniecić ogień naszego szczególnego apostolskiego zaangażowania, które polega na odwiedzaniu chorych, ale tym właśnie jest przyjście Boga do nas. I nie chodzi tu o kurtuazyjną czy oficjalną wizytę. Chodzi o gest mówiący o tym, że dzielimy tę drogę razem z innymi. To musi być spotkanie wcielone, dokonujące poprzez prawdziwe tworzenie relacji, stale pocieszająca obecność. Z taką świadomością odnawiajmy nasze plany zbliżania się do osób cierpiących – mamy im przynieść Boże towarzystwo, Boże światło i Słowo.

            Drodzy Przyjaciele z CVS, zanurzmy się głęboko w poznawanie „misterium Chrystusa, abyśmy byli w pełni świadomi tego, że Syn Boży o dobrze sprecyzowanej godzinie w historii dziejów wcielił się w najczystszym i niepokalanym łonie Przenajświętszej Maryi Panny” (bł. Luigi Novarese).

            Poczujmy się zawierzeni temu Niepokalanemu Sercu, aby od niego uczyć się wierzyć, adorować, mieć nadzieję i kochać.

 

Życzę wszystkim dobrego przejścia przez Adwent!

siostra Angela Petitti SOdC

 

 

 

Leave a comment