• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Zmarł ksiądz Stanisław Jurczuk prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

 
 
 

W Wielką Sobotę zmarł ks. Stanisław Jurczuk, diecezjalny duszpasterz niepełnosprawnych, założyciel i prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Był inicjatorem pieszych pielgrzymek osób niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę.

Ks. Stanisław Jurczuk urodził się 24 lutego 1957. W 1984 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Józefa Glempa, a następnie ukończył studia podyplomowe na kierunku organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim.

W drugiej połowie lat 80. jako wikariusz parafii św. Józefa na warszawskim Kole zainicjował powstanie nieformalnej grupy „Rodziny specjalnej troski”. Skupiała ona rodziny mające upośledzone dzieci w różnym wieku i różnym stopniu. Jej początkowe działania zmierzały do zapewnienia osobom niepełnosprawnym należnego im miejsca w życiu parafii m. in. poprzez dostępność katechezy, możliwość przystępowania do sakramentów, uczestnictwo w liturgii oraz integrację w społeczności parafialnej.

Dynamiczny rozwój tego środowiska zaowocował w marcu 1995 r. utworzeniem Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, na którego czele ks. Jurczuk stał aż do śmierci.

Ks. Jurczuk był członkiem sekcji Polityka społeczna Narodowej Rady Rozwoju, od 1995 r. prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, a od 1990 r. duszpasterzem niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. W latach 1997-2001 był doradcą prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ks. Jurczuk był także laureatem wielu nagród za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ostatnio był także dyrektorem Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

„Człowiek silnej wiary i silnej woli. Całym sercem pomagał innym” – tak wspomina go prezydent RP Andrzej Duda. „Był dla nas Ojcem i Przewodnikiem, trwamy w wierze i modlitwie o życie wieczne w niebie dla jego duszy” – piszą jego przyjaciele, współpracownicy i podopieczni placówek prowadzonych przez stowarzyszenie”.

„Wielu, którym dał nadzieję życia i godności nie będzie go mogło osobiście pożegnać. Jest nas wielu… Uczestników pielgrzymek pieszych osób niepełnosprawnych na Jasną Górę, domów dla osób niepełnosprawnych, wolontariuszy, darczyńców, podopiecznych, współpracowników” – tak reagują na wiadomość o nagłej śmierci ks. Jurczuka – w mediach społecznościowych – jego znajomi i współpradownicy.

Leave a comment