• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Zaproszenie na rekolekcje CVS

 
 
 

Zapraszamy wszystkich chętnych na rekolekcje do naszego Domu, które odbędą się w dniach: 04.10-06.10.2019 w Głogowie. Koszt 100 zł.

Rekolekcje zaczynają się o godzinie 15.00 i trwają do niedzielnego obiadu. Tematem tegorocznych rekolekcji jest: „Wszyscy jesteśmy misjonarzami!”. Są jeszcze wolne miejsca dlatego zainteresowanych prosimy o kontakt z s. Nellą, pod numerem tel.: +48697882858.

W pierwszej kolejności przyjmujemy zgłoszenia od osób należących do naszego apostolatu – Centrum Ochotników Cierpienia.

Niejednokrotnie Bł. Luigi Novarese mówił, że nikt nie jest zwolniony z pracy duchowej a czas rekolekcji jest czasem, kiedy możemy się zatrzymać nad chwilę, pogłębić naszą relację z Bogiem i zgodnie z tematem tegorocznych rekolekcji zastanowić się i odkryć, co to znaczy być autentycznym misjonarzem w dzisiejszym świecie. Nawet z perspektywy osoby z niepełnosprawnością, cierpiącej, chorej czy starszej.

A tu na zachętę słowa samego Błlogosławionego Luigiego Novarese:

„Rekolekcje to głębokie doświadczenie, leżące u podstaw formacji chorych, uświadamiające mu o ogromnym odkupieńczym skarbie, który trzyma we własnych rękach, i zobowiązujące do wykorzystania go, aby kontynuować tę pasję Chrystusa, którą musi wypełnić.

Od pracownika fizycznego oczekuje się wkładu pracy materialnej. Każdy musi pracować. Święty Paweł nie waha się powiedzieć, że ci, którzy nie pracują, niech nie jedzą. Od chorych, pracowników ducha, oczekujemy wkładu „jego” dzieła. Praca duchowa, ale nie mniej realna niż druga. Praca materialna pośrednio wytwarza coś materialnego, podczas gdy praca duchowa bezpośrednio produkuje coś dla nieba i to w formie, wybranej przez Jezusa dla odkupienia ludzkości. Obaj więc pracownicy, zarówno pracownicy fabryki, jak duchowi coś tworzą. Oba są niezbędne dla społeczeństwa, ponieważ nie istnieje społeczeństwo mające wyłącznie cele przyziemne. Społeczeństwo to grupa ludzi, którzy dążą do nieba, używając wspólnych środków, które państwo powinno im zapewnić, biorąc pod uwagę ich ostateczny cel, BOGA.” Bł. Luigi Novarese

Zapraszamy i czekamy na Was.

Leave a comment