• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Wystawa producentów wózków inwalidzkich.

 
 
 

11 sierpnia w naszym domu zagości li przedstawiciele wiodących producentów sprzętu rehabilitacyjnego w Europie. Celem tej wizyty była prezentacja ich oferty dla osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Hol Domu Uzdrowienie Chorych wypełnił się więc najnowszymi produktami , a także zainteresowanymi „wózkowiczami”, wśród których największą grupę stanowili najmłodsi uczestnicy kolejnego obozu prowadzonego w tych dniach przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji. Mamy nadzieję, że prezentacja ta zaowocuje przyszłymi zakupami wózków, które są tak ważnym narzędziem możliwe jak najbardziej samodzielnej egzystencji osób z niepełnosprawnością.

 

Leave a comment