• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Wybrany nowy Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzyża

 
 
 

Dzisiaj, 29 października 2021 r., kończy się Walne Zgromadzenie Cichych Pracowników Krzyża.
Zawierzając Maryi Uzdrowienie Chorych, w Domu Macierzystym w Valleluogo, oprócz weryfikacji zobowiązań podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2018 roku, wybraliśmy również nowego Moderatora Generalnego.

Nowym Moderatorem Generalnym został ks. Johnny’ego Loureiro Freire, pochodzenia portugalskiego.

Pragniemy złożyć nasze życzenia ks. Johnnemu – nowemu Moderatorowi Generalnemu, życząc mu przede wszystkim łask Bożych ufając, że Ta, która objawiła się w dalekiej Portugalii, w Fatimie będzie czuwać nad nim i wypraszać u Swojego Syna potrzebne łaski dla niego, jak i dla całego Stowarzyszenia.

Zapewniamy też o naszej modlitwie jak i o modlitwie w jego intencji wszystkich członków Centrum Ochotników Cierpienia w Polsce.

Leave a comment