• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Walne Zgromadzenie Cichych Pracowników Krzyża

 
 
 

W dniach 24 – 30 października 2021 r. w Valleluogo odbędzie się Walne Zgromadzenie Cichych Pracowników Krzyża.

Oprócz podsumowania mijających trzech lat, Cisi Pracownicy Krzyża dokonają wyboru nowego Moderatora Generalnego.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Was wszystkich: członków Centrum Ochotników Cierpienia, sympatyków i wszystkie osoby czytające te słowa o modlitwę do Ducha Świętego, o ofiarowanie swoich cierpień, aby Duch Święty prowadził wszystkich Cichych Pracowników Krzyża swoją drogą, abyśmy dokonali wyboru zgodnego z wolą Bożą i oby wszyscy nasi bracia i siostry na całym świecie (Cisi Pracownicy Krzyża) byli otwarci na działanie Ducha Świętego.

Prosimy Was, byście modląc się codziennie, modlitwą do naszego Ojca Założyciela, wypraszali dla nas te łaski, o których pisaliśmy powyżej. (Modlitwa, znajduje się poniżej i została trochę zmodyfikowana na czas przygotowania i wyboru nowego Moderatora Generalnego).

Ojcze źródło miłosierdzia i pociechy, dzięki Ci składamy  za dary udzielone Błogosławionemu Luigiemu Novarese, Założycielowi Cichych Pracowników Krzyża oraz Centrum Ochotników Cierpienia.

Ty łaską Ducha Świętego, uczyniłeś go kapłanem swojego Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Syna, apostołem Twego najczulszego miłosierdzia. 

Spraw, Ojcze, abyśmy naśladowali Jego świetlany przykład w zawierzeniu Niepokalanej Maryi Dziewicy,  w służbie Kościołowi, w przyjmowaniu cierpienia jako świętego czasu, poprzez który objawiają się Twoje wielkie dzieła, oraz w ukazywaniu ludzkiej i chrześcijańskiej wartości osób cierpiących.

Uczyń nas Ojcze wiarygodnymi świadkami Chrystusa a przy okazji tego Walnego Zgromadzenia, daj nam mądrość i rozeznanie, aby każdy nasz wybór był ukierunkowany na dobro i misję.

Przykład błogosławionego Luigiego niech nas uczyni uważnymi na dary Ducha Św., abyśmy podjęli dobre decyzje. Amen.

Pracę w czasie Walnego Zgromadzenia zawierzmy także wstawiennictwu patrona Cichych Pracowników Krzyża św. Józefa, w roku mu poświęconym:

Witaj, Stróżu Odkupiciela, i mężu Maryi Panny.

Tobie Bóg powierzył swego Syna; Tobie Maryja zaufała; z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O Błogosławiony Józefie, okaż się i nam ojcem, i prowadź nas ścieżką życia.

Wyproś nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen. 

(modlitwa ułożona przez Papieża Franciszka)

Leave a comment