• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Walne Zgromadzenie Cichych Pracowników Krzyża w Valleluogo

 
 
 

W dniach 15 – 25.10.2018 roku, w domu macierzystym w Valleluogo, odbędzie się Walne Zgromadzenie Cichych Pracowników Krzyża. Na spotkanie to zjadą się Cisi Pracownicy Krzyża ze wszystkich wspólnot, aby podsumować ostatnie 6 lat, pod względem formacyjnym, apostolskim i wspólnotowym. Podczas tych obrad zostanie wybrana nowa Rada stowarzyszenia Cichych Pracowników Krzyża, na kolejne 6 lat. Dotychczas funkcję Moderatora Generalnego pełnił ks. Janusz Malski a przełożonej generalnej siostra Marina Morosetti. Oprócz nich w radzie jest 5 osób, którzy również kończą swoje zadania. 

W związku z tym prosimy wszystkich członków Centrum Ochotników Cierpienia, sympatyków i wszystkie osoby czytające te słowa o modlitwę do Ducha Świętego, o ofiarowanie swoich cierpień, aby Duch Święty prowadził uczestników obrad, aby pokazywał im, jakimi drogami mają iść, aby dokonywali wyborów zgodnych z wolą Bożą i oby wszyscy Cisi Pracownicy Krzyża byli otwarci na działanie Ducha Świętego.

Prosimy Was, byście modlitwę zamieszczoną poniżej odmawiali codziennie, przez cały czas trwania obrad, w intencji podanej powyżej.

Nowenna do Ducha Świętego o łaski potrzebne dla naszych wspólnot

 Duchu życia, Dawco siedmiu świętych darów, działaj w naszych duszach,

wykupionych krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Uczyń nas miłymi narzędziami w rękach Twojej Niepokalanej Oblubienicy, Dziewicy Maryi:

– pomnóż w nas swą Boską moc;

– daj nam różnorodność środków potrzebnych do rozgłaszania

Twego programu miłosierdzia dla zbawienia dusz;

– pomnóż liczbę swych czcicieli, aby Twoje matczyne orędzie

dotarło do każdej części świata;

– usuń wszelką przeszkodę;

– oddal od nas wroga;

– zachowaj nas w jedności;

– uczyń nas wiernymi świadkami tego, co głosimy.

O to Cię prosimy przez miłość Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcy i przez Najświętszą Maryję Pannę, naszą najsłodszą Matkę. Amen”

 

Leave a comment