• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021, Dz. U. poz. 905

 
 
 

warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest:

– negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV z materiału pobranego w terminie, nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego

albo

zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Leave a comment