• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Wpatruj się we mnie i według tego żyj – tydzień misyjny z obrazem Jezusa Miłosiernego

 
 
 

Chcemy Wam zaproponować krótkie rozważania na ten tydzień misyjny, który zaczniemy od dziś i potrwa przez najbliższe 7 dni. Zapraszamy osoby należące do Centrum Ochotników Cierpienia, jak i tych, którzy z nami chcą włączyć się do przeżycia tego przedostatniego tygodnia Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

Ogłoszony przez Papieża Franciszka nadzwyczajny miesiąc misyjny ma za
zadanie odkrycie misyjnego znaczenia naszego przylgnięcia wiary do Jezusa Chrystusa, wiary darmo otrzymanej jako dar w sakramencie Chrztu św. Komunia z Bogiem Ojcem i Synem i Duchem Świętym rodzi nowe życie razem z wieloma innymi braćmi i siostrami. A to Boże życie nie jest produktem na sprzedaż, lecz bogactwem, które trzeba dawać, przekazywać, głosić: takie jest znaczenie misji. Każdy z nas jest misją w świecie, ponieważ
jest owocem Bożej miłości. Nawet gdyby mój ojciec i moja matka zdradzili miłość kłamstwami, nienawiścią i niewiernością, Bóg nigdy nie wycofuje się z daru życia, od zawsze przeznaczając każde ze swoich dzieci do swego życia Boskiego i wiecznego (por. Ef 1, 3-6). To życie jest nam przekazane w Chrzcie św., który daje nam wiarę w Jezusa Chrystusa, zwycięzcę grzechu i śmierci, odradza nas na obraz i podobieństwo Boga i włącza nas
w ciało Chrystusa, którym jest Kościół.

(Papież Franciszek, „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”.)

Pan Jezus objawił św. Faustynie, Boga jako miłosierdzie. Bóg jest miłosierdziem, Jego życie, które otrzymaliśmy na chrzcie jest miłosierdziem. Przez najbliższy tydzień chcemy przypatrzyć się obrazowi, który Pan Jezus dał Faustynie jako naczynie, z którego mamy czerpać miłosierdzie Boże, aby zanieść je wszędzie tam gdzie jesteśmy wezwani do bycia misją.

Modlitwa:

Poszukaj obrazu Jezusa Miłosiernego, w jakiejkolwiek formie.
Znajdź dla niego odpowiednie miejsce, oraz wygodną pozycję dla ciebie, tak byś mógł/mogła swobodnie się w niego wpatrzyć.

Obserwuj przez 15 min poszczególne części
ciała odnosząc je do siebie: wzrok, słuch,
język, ręce, nogi, serce Jezusa są takie, a
moje?

Zapisz spostrzeżenia.

Leave a comment