• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Spotkanie zarządu Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Głogowie.

 
 
 

Dnia 03.11.2014 roku odbyło się spotkanie zarządu Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Głogowie. Spotkaliśmy się aby omówić kwestie organizacyjne, wymienić się pomysłami, odczytać Protokół z Walnego Zgromadzenia a także aby się lepiej poznać. Każda nowa osoba w zarządzie to nowe pomysły na rozwój działalności Centrum Ochotników Cierpienia, wśród nich pojawiły się m.in. stworzenie listu do chorych który będzie odczytywany w parafiach, organizacja spotkań dla grup dziecięcych Apostolatu oraz ulotka opisująca działalność CVS. Módlmy się aby Pan pobłogosławił tym pomysłom i obdarzył nas potrzebnymi łaskami do ich realizacji. Was też drodzy przyjaciele wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża prosimy o modlitwę!

Leave a comment