• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Spotkanie z autorem biografii o ks. Remigio

 
 
 

Wczoraj w księgarni świętego Pawła w Bresci odbyło się spotkanie z autorem książki Mauro Anselmo opowiadającej o życiu księdza Remigio Fusi, który całe swoje kapłaństwo poświęcił w Dziele błogosławionego Luigi Novarese. W cieniu założyciela potrafił ks Remigio tworzyć i promować apostolat Centrum Ochotników Cierpienia. W spotkaniu uczestniczyli niektórzy świadkowie jego życia i misji wobec chorych i cierpiących.

Leave a comment