• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Rekolekcje: 33 dni podróży ze św. Józefem do Jezusa

 
 
 

Dzień 20: Józefie najposłuszniejszy

Ojciec posłuszny

„Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy objawił Jej swój plan zbawienia, podobnie objawił swoje plany Józefowi poprzez sny, które w Biblii, jak i u wszystkich ludów starożytnych, były uważane za jeden ze środków, za pomocą których Bóg ujawnia swoją wolę.

Józef jest głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłumaczalnej ciąży Maryi: nie chce Jej «oskarżać publicznie», ale postanawia «oddalić Ją potajemnie» (Mt 1, 19). W pierwszym śnie anioł pomaga mu rozwiązać jego poważny dylemat: «Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów» (Mt 1, 20-21). Jego reakcja była natychmiastowa: «Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański» (Mt 1, 24). Dzięki posłuszeństwu przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję.

W drugim śnie anioł nakazuje Józefowi: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić» (Mt 2, 13). Józef nie wahał się, był posłuszny, nie zastanawiając się nad trudnościami, które napotka: «Wstał, wziął w nocyDziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda» (Mt 2, 14-15).

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego  8 grudnia 2020 roku

Pan Bóg objawił swoje plany wobec Maryi poprzez wizytę Anioła, który objawił Jej plan zbawienia, a św. Józefowi poprzez sen. Czy już dobrze rozpoznałeś plan Pana Boga na Twoje życie? Módl się, aby Bóg wyjawił Ci swoje zamiary i plany.

Józef był posłuszny Panu Bogu. Zobacz, czy rzeczywiście systematycznie realizujesz plan Boga wobec Ciebie, bo w ten sposób wyraża się Twoje posłuszeństwo. Módl się ze św. Józefem o jasność w tej przestrzeni Twojego życia.

Czy potrafisz odróżnić niezgodę od nieposłuszeństwa? Nieposłuszeństwo oznacza zakwestionowanie porządku rzeczy ważnych. Módl się przez wstawiennictwo św. Józefa o dar rozeznania, abyś zawsze mógł pełnić wolę Bożą.

Spójrz na trudny wybór Józefa. Jak Ty postępujesz w sytuacji dramatycznej? Wycofujesz się? Usiłujesz zepchnąć problem do podświadomości? Mówisz: „jakoś to będzie”? Poproś św. Józefa, aby wyprosił Ci u Boga łaskę odwagi do nieomijania trudności oraz wchodzenia w problemy i rozwiązywania ich.

Biblijne posłuszeństwo jest wsłuchiwaniem się w wolę Bożą i poddaniem się jej. Na ile Ty słuchasz Pana Boga? Nie chodzi o to ile modlitw odmawiasz dziennie, ale na ile zatrzymujesz się nad Jego Słowem i je wypełniasz. Poproś św. Józefa, by nauczył Cię tej umiejętności.

Powitajmy św. Józefa:

Witaj, Opiekunie Odkupiciela
i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 20


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 19

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/x6A-6VQZAxY

https://youtu.be/-cSOn–af1o


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 18

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/eeJWrt9sfVI

https://youtu.be/h8OEWEAuBH8


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 17

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/Mi6m6U25a8A

https://youtu.be/CpEQ9inOVyk


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 16

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/ng_aK5byk80

https://youtu.be/-z5htNrnFJw


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 15

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/58o60YN0K4c

https://youtu.be/0YfuLcvELWg


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 14

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/9RZFOOcoeKg

https://youtu.be/fag6CUfo9Ec


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 13

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/WuKYcZv6xaw


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 12

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/awB1KNBFjyQ

https://youtu.be/URqf8tOTWws


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 11

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/1p5Gz_L1df0

https://youtu.be/huwijUo0eP0


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 10

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/ctSluBEOLqo

https://youtu.be/sKRBoqxLaUk


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 9

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/-QiP-E94790

https://youtu.be/1KBCxYeaHhE


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 8

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/1ymPcqp7JeQ

https://youtu.be/1kV59NgELMo


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 7

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/QdROx-mHuX8

https://youtu.be/e2gDmBo24iQ


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 6

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/Vlrys_UMH-o

https://youtu.be/BlnbHSq-KjY


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 5

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/oUGRSihhJxs

https://youtu.be/YHCjSWjizaY


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 4

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/yTbuJc7Kra4

https://youtu.be/K9QQO-nHH9o

Medytacja do pobrania w PDF – dzień 3

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/sp3zqZDKqPs

https://youtu.be/eaGAu8F6UIs


Medytacja do pobrania w PDF – dzień 2

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/xrX-8R78JyE

https://youtu.be/C4P_N-JYdsw


Medytacja do pobrania w PDF:

Do odsłuchania MEDYTACJA i ROZWAŻANIE

https://youtu.be/GcBVFfLRUmo

https://youtu.be/DWyRY3jOxM8

Leave a comment