• Myśli Bł. Luigiego Novarese

    • Bóg, który dał nam wszystko przez ręce Maryi, niczego nie chce udzielić poza tym kanałem, świętym kanałem, kanałem pochodzącym wprost od Boga. Ona jest prostą drogą dla wszystkich, drogą krótką i wolną od pułapek.

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 
 
 

Cisi Pracownicy Krzyża realizują nowy projekt. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej finansowana ze środków PFRON. Projekt „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” polega na umożliwieniu dzieciom i młodzieży skorzystania z form rehabilitacji jakimi są hipoterapia i fizjoterapia w połączeniu z pracą z pedagogiem oraz zajęciami z terapeutą na zajęciach integracji sensorycznej.

Projekt ma na celu przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej, a w przypadkach kiedy sprawności fizycznej nie da się całkowicie przywrócić, zachowanie jej na poziomie umożliwiającym jak najlepsze i optymalne funkcjonowanie osoby, jak również na zapobieganiu regresu umiejętności nabytych wcześniej.

Grupę docelową projektu „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” stanowią dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 2-18 lat o zróżnicowanej jednostce chorobowej.

Leave a comment